Online kalkulator CalcProfi

CalcProfi – je brezplačna spletna kalkulator za izračun, prenos, sledenje in citate mer. Na stotine kalkulatorji, referenčne mize, in na tisoče člankov. Podatki iz uradnih virov, nenehno posodabljanje. Brez plačila, brez registracije.

Spletne kalkulatorji

 

Fizika, temeljni zakoni kalkulatorji

   Prevod fizikalnih veličin
Prevajanje vseh vrst fizikalnih veličin: dolžine, površine, prostornine, temperature, hitrosti, tlaka, sile.
   Tangencialni pospešek točke, online plačilo
Izračun tangencialni pospešek premikajočega se telesa, da spremenite svojo hitrost in čas potovanja.
   Koncentracija raztopin, ugodnih plačilnih
Obseg izračun raztopine po razredčenju, temelječ na volumnu in koncentracije raztopine.
   Radioaktivnost, razpolovni čas, on-line plačila
On-line izračun količine radioaktivnih snovi, ki ostane v nastali razpolovno dobo.
   Newtonov zakon gravitacije
Zakon gravitacije - izračun gravitacijske sile privlačnosti med dvema materialnih predmetov.
   Newtonov drugi zakon
Izračun sile, masa in pospešek Vtorma Newtonov zakon.
   Prva kozmična hitrost, online plačilo
Izračun prvega vesoljskem hitrosti za enega od planetov sončnega sistema, ali katerega koli planetnim maso in polmera.
   Molska masa plačila spletne plin
Izračun molske mase plina preko njenega volumna, mase, temperature, tlaka.
   Newtonov tretji zakon
Izračun mase in pospeška dveh teles na tretjem Newtonovega zakona.
   Moč, časa, energije, online plačilo
Izračun moči, časa in energije, s spletnim kalkulatorjem.
   Ohmov zakon za subcircuit
Izračun toka, napetosti, upornosti električnega tokokroga z zakonom Ohm za subcircuit.
   Sila, masa, pospešek, online plačilo
Online plačilo sila, masa in pospešek telesa pospešek formule.
   Kotni pospešek, online plačilo
Izračun časa kotnega pospeška, kotne hitrosti in vrtenja, ko je telo premika v krogu.
   Centripetalna pospešek pri premikanju po obodu elektronsko plačilo
Izračun centripetalne pospeška, radijem in obseg linearno hitrost, medtem ko se gibljejo po obodu.
   Gostota sladko in slano vodo spletu
Izračun svežega in slana gostote pri različnih temperaturah in stopnjami slanosti.
   Navor je online plačilo
Izračun trenutka sile (navora) na radij vektor in vektor sile od trdne snovi.
   Hitrost zvoka v zraku, online plačilo
Izračuna hitrost zvoka v zraku (v km / h m / s, itd) pri različnih temperaturah, na spletu.
   Kinetična energija telesa, online plačilo
Izračun kinetične energije telesa z določeno maso in hitrostjo.
   Potencialna energija telesa, online plačilo
Izračun potencialne energije telesa, določena teža padca z določene višine.
   Clapeyronova enačba, online plačilo
Izračun začetne in končne prostornine, tlaka in temperature plina iz Clapeyronovo enačbo.
   Enačba idealnega plina, online plačila
Izračun idealne obseg parametrov plinov, temperature, tlaka, molske mase.
   Boyle zakon, online plačilo
On-line izračun začetne in končne prostornine in plinskega pritiska na Boylov zakon, besedila prava Boyle.
   Gay-Lussacov Zakon, online plačilo
On-line izračun tlaka in temperature plina v skladu z zakonodajo Gay-Lussac.
   Hitrost, čas, razdalja, online plačilo
Izračun (na spletu), hitrost, čas, razdalja in odnose med njimi.
   Escape hitrost, online plačilo
Izračunajte hitrost pobeg za enega od planetov sončnega sistema, ali kateri koli planet maso in radij.
   Masa snovi v raztopini, online plačilo
Izračun parametrov raztopine, kot je masa topljenca, volumen, koncentracijo in molekulsko maso raztopine.
   Kalkulator unče
Prenos teže zlata, izračun unčo zlata v gramih, koliko gramov v 1 unčo zlata.
   Preverite svojo težo na drugih planetih
Poišči svojo težo na drugih planetih aSolnechnoy sistema.
   Kotna hitrost, online plačilo
Izračun časa kotne hitrosti, kotni pospešek in vrtenja, ko je telo premika v krogu.
 
 

Matematični kalkulatorji, matematika, algebra, geometrija

   Rešitev kvadratne enačbe na spletu
Iskanje korenin in diskriminantna za kvadratne enačbe.
   Binarni kalkulator Online
Seštevanje, odštevanje, množenje, delitev, logična in, ali, modulo-2 dodajanje binarnih števil.
   kalkulator frakcije
Kalkulator frakcije - seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, frakcije, vključno števil.
   kalkulator decimalke
Prevajanje običajne mešane frakcije (z celo število del) v decimalni deli, decimalk v navadnih.
   znanstveni kalkulator
Znanstveni kalkulator izračuna sinus, kosinus, tangens, logaritem, eksponentna funkcija, potenciranje, itd
   Poišči vrednost izraza
Izračun kompleksnih matematičnih izrazov v eni vrstici.
   Kvadratni koren iz stopnje
Izračunati kvadratni koren poljubno število.
   Koren tretje stopnje
Izračunajte kocke koren poljubno število.
   Izvleček koren 2, 3, 4, 5, n stopnjo na spletu
Poišči koren 2, 3, 4, 5, ... n diplomo iz poljubnega števila.
   Prevod število sistemov spletu
Prevajanje številke v binarni, decimalno, osmiškim, šestnajstiški in drugih število sistemov.
   Dodajanje stolpec spletu
Postopek iskanja vsoto dveh številk, ko se dodajajo v koloni.
   Odštejemo stolpec spletu
Proces iskanja razliko med dvema številkama z odštevanjem kolone.
   Stolpec multiplikacijski delovne liste
Izračunajte množenjem (izdelek) dveh številk, z uporabo metode stolpec množenje.
   Stolpec delitev delovnih listov
Izračunamo tako, da (kvocient) dveh številk, z uporabo metode stolpec delitev.
   Prevod Roman, indijske, arabske številke (številke)
Pretvori rimske, indijski, arabske številke med seboj (različno število sistem).
   Koliko ničle števila
Preverite število ničel, in koliko desetine, na stotine, na tisoče, milijone, milijarde, bilijone vsebuje poljubno število.
   Podatki za glasnost
Izračun prostornine kocke, piramide, stožec, valj, krogla (obseg vseh številk).
   Prostornina valja, online plačila
Izračun prostornine valja na polmer in višino, formulo obsega valja.
   Prostornina stožca, online plačilo
Izračun prostornine stožca in radialne višine osnove stožca.
   Obseg plačila na kocke, on-line
Izračun volumna kocke vzdolž dolžine rebra.
   Prostornina krogle, online plačila
Izračunamo, kolikšen obseg krogle je enako formulo z znanim polmerom.
   Obseg piramide, online plačilo
Izračun volumna piramide, redni mnogokotnim, trikotne, štirikotnik, tetraeder.
   kvadratne oblike
Izračun kvadratni območju pravokotnika, paralelograma, trikotnika, trapez, romb, krog (kvadratnih oblikami).
   območje kroga, online plačila
Kako najti površino kroga z uporabo formule polmera ali premera kroga.
   Površina kvadratnega, online plačilo
Izračuna kvadratni stranska dolžina kvadrata ali diagonalno; kako najti prostor kvadrata ga formulo.
   Območje paralelograma, online plačilo
Kako najti območje paralelograma ga formulo preko dolžine stranic in diagonal kotom med njimi.
   Območje iz pravokotnika, online plačilo
Izračun območja širino pravokotnika in višine, diagonal in kota med njima, kako najti območje pravokotnika.
   Območje romba, online plačilo
Kako najti območje romba ga formulami z dolžino stranice, višina, diagonal, koti med njimi, popisano kroga.
   Območje trapeza, online plačilo
Kako najti področje enakokrakega, in drugi. Trapezi, z dolžino stranice, osnovnih koti med njimi, popisano kroga.
   Površina trikotnika, online plačilo
Kako najti površino trikotnika z uporabo formule dolžino stranice, vogali, zapisanih, omejen krogov.
   zunanje meje številkah
Izračun oboda na kvadrat, pravokotnik, trikotnik, krog (obodu oblikami).
   Obod (obod kroga), online plačilo
Kako najti obod (oboda kroga) na formule, ki jo polmer kroga (krog).
   Perimeter kvadratnega, online plačilo
Kako najti oboda kvadrata s formulo s strani trga.
   Perimeter paralelograma, online plačilo
Kako najti (kar je) oboda paralelograma, je paralelogram obodnim formulo za dolžino svojih straneh.
   Oboda pravokotnika, online plačilo
Kako najti obod pravokotnika vsej dolžini in širini formulo pravokotnika za iskanje oboda.
   Perimeter romb, online plačilo
Kako najti (kar je) oboda romb formula s strani diamant.
   Perimeter trapeza, online plačilo
Kako najti oboda trapeza (opisanem enakokrakega, pravokotne, itd) V skladu s formulo dolžin stranic trapeza.
   Zunanji rob trikotnika, online plačila
Kako najti oboda trikotnika vzdolž njegovih stranic, oboda formule trikotnika.
   Razdalja med dvema točkama, online plačilo
Izračun razdalje med dvema točkama na svojih koordinat.
   Koodinaty točka sredini, online plačilo
Izračun koodinaty točka sredini koordinat svojih tock.
   Dolžina odseka, online plačilo
Izračun dolžine intervala med dvema točkama na svojih koordinat.
   Izračun trikotnik spletu
Izračun kotov, stranic in območje znanih koti in stranicami trikotnika, trikotnik risba
 

Datum in čas

   Seštevanje in odštevanje datumov
Izračuna vsoto ali razliko časa med datumi, dni, ur, minut, sekund.
   Seštevanje in odštevanje časa
Kalkulator dodatek in čas odštevanje: štetje časa v dnevih, urah, minutah, sekundah.
   Razlika med datumi
To vam omogoča, da izračunati razliko med dvema datuma v letih, dni, ur, minut, sekund.
   čas prenosa
Kalkulator prenosa čas je čas, v letih, dni, ur, minut, sekund.
   Kako hitro bo prišel datum?
Kako dolgo let, dni, ure, minute, sekunde, datum pride.
   Koliko časa je minilo od dneva?
Koliko let je minilo, dni, ure, minute, sekunde, datum.
   Koliko dni na mesec?
Lets izvedeti točno število dni v katerem koli mesecu.
   Koliko dni na leto?
Kalkulator dni v letu, boste videli število dni v trenutnem, naslednji, ali lani.
   čas kalkulator
Poleg tega je čas, odštevanje, razlika med datumi, čas prevajanja: dneve, ure, minute, sekunde.
   Koliko dni je ostalo do pomladi?
Točno število dni, ur, minut in sekund, ki ostanejo do naslednje pomladi.
   Koliko dni je ostalo do poletja?
Točno število dni, ur, minut in sekund, ki ostanejo do naslednjega poletja.
   Koliko dni je ostalo do jeseni?
Točno število dni, ur, minut in sekund, ki ostanejo do naslednje jeseni.
   Koliko dni je ostalo do zime?
Točno število dni, ur, minut in sekund, ki ostanejo do naslednje zime.
 

Internet, računalniki, spletna orodja, geslo generatorji

   Geslo Generator Online
Ugodnih geslo generator ključne besede, ustvarja kompleksno gesla, ki je vezan na besedo.
   Naključni generator geslo
Online ustvari naključno geslo koli kompleksnosti vseh znakov.
   Binarni kalkulator Online
Seštevanje, odštevanje, množenje, delitev, logična in, ali, modulo-2 dodajanje binarnih števil.
   znanstveni kalkulator
Znanstveni kalkulator izračuna sinus, kosinus, tangens, logaritem, eksponentna funkcija, potenciranje, itd
   Prevod število sistemov spletu
Prevajanje številke v binarni, decimalno, osmiškim, šestnajstiški in drugih število sistemov.
   Moj IP. Preverite svoj IP naslov
Lahko najdete vaš IP naslov, operacijski sistem, ponudnika storitev, državo in mesto.
   Informacije o IP naslov
Več o tem ponudnika, državo in mesto, ki ga IP naslov.
   Naključno število generator na spletu
Generator naključnih števil Online ustvari naključno številko iz izbrane vrste.
   Naključni telefonske številke
Cgenerirovat priložnostno mobilne ali stacionarne telefonske številke, različno število znakov in različnih formatov.
   Barcode Generator Online
Get bar kodo na oznako digitalnih izdelkov.
   QR code generator na spletu
Pridobi sliko QR kode za katerega koli besedila.
   Whois storitev, preverjanje domene
Informacije o vseh področjih, NS strežnikov, imenik, in tako admiistratora. D.
   Virtualna tipkovnica spletu
Virtualni zaslonska tipkovnica na spletu v ruskem in angleškem jeziku.
   Prečrkovanje (prečrkovanje) besedilo
Spletna Transkripcija besed iz ruščine v angleščino in obratno, prečrkovanje in priimek.
   Hindi Online tipkovnico
Virtualna tipkovnica za vnos v hindujščini.
   Arabščina spletu Tipkovnica
Virtualna tipkovnica za vnos v arabščini.
 

Pretvornik valut, menjalni denar tečaji, borzi

   Valuta kalkulator, kalkulator valut
Prevajanje menjalnih tečajev (CBR ECB) danes, mere vseh valut na svetu v kalkulator valute, ki se posodablja dnevno.
   Menjalni spletno izmenjavo forex (forex)
Tečaji svetovnih valut v realnem času na vseh valut na svetu, vsako minuto na borzi forex je.
   Stock quotes spletu
danes trgovanje parka: mere, cene, indeksi v realnem času
   Kripto-valutni kalkulator, digitalni pretvornik valut
Kripto-valutni tečaji po vsem svetu. Pretvornik kripto valute v drugo virtualno ali dejansko valuto.
   Kriplo valutne cene v živo
Kripto-valutni tečaji na spletu, pretvorba v katero koli valuto v realnem času.
   Kripto-valutne karte
Kripto-valutne zgodovinske karte. Cifro valutne cene, zgodovina digitalne valute.
   Bitcoin kalkulator, Bitcoin pretvornik
Bitcoin kalkulator online, pretvornik Bitcoin. Bitcoin cena danes na kripto valutnem trgu.
   Ethereum kalkulator, Ethereum pretvornik
Ethereum kalkulator online, pretvornik Ethereum. Cene Ethereum danes na kripto valutnem trgu.
   Litecoin kalkulator, litecoin pretvornik
Litecoin kalkulator online, pretvornik Litecoin. Litecoin danes na kripto valutnem trgu.
   Razvrstitev kriptovalute
Razvrstitev na kriptovalutnem trgu: najbolj obetavne, nove zanesljive in visoko donosne kriptovalute zdaj.
   Zgodovina deviznih in borznih tečajih
Tečaji nafta, zlato, srebro, kovin in drugih surovin proizvodi od leta 1990 do danes
   Menjalni tečaji
Kotacije valut danes, v letu 2011, v letu 2010 in druga leta.
 

Kemija, organska snov, plini, snovi

   Koncentracija raztopin, ugodnih plačilnih
Obseg izračun raztopine po razredčenju, temelječ na volumnu in koncentracije raztopine.
   Gostota sladko in slano vodo spletu
Izračun svežega in slana gostote pri različnih temperaturah in stopnjami slanosti.
   Clapeyronova enačba, online plačilo
Izračun začetne in končne prostornine, tlaka in temperature plina iz Clapeyronovo enačbo.
   Enačba idealnega plina, online plačila
Izračun idealne obseg parametrov plinov, temperature, tlaka, molske mase.
   Boyle zakon, online plačilo
On-line izračun začetne in končne prostornine in plinskega pritiska na Boylov zakon, besedila prava Boyle.
   Gay-Lussacov Zakon, online plačilo
On-line izračun tlaka in temperature plina v skladu z zakonodajo Gay-Lussac.
   Masa snovi v raztopini, online plačilo
Izračun parametrov raztopine, kot je masa topljenca, volumen, koncentracijo in molekulsko maso raztopine.
   Molska masa plačila spletne plin
Izračun molske mase plina preko njenega volumna, mase, temperature, tlaka.
 
 

Zdravje, fitnes, prehrana

   alkohol kalkulator
Naučite stopnjo zastrupitve zdaj in čas, ko "se lahko za volanom."
   Kalkulator fizično stanje
Več o tem, tip telesa, količino maščob, srčni utrip, indeks telesne mase, fizično zdravje.
   Kalkulator telesne teže
Izračun števila kalorij v prehrani za pridobivanje telesne teže in hujšanje.
   Kalkulator telesne teže med nosečnostjo tedna v teden
Izračunajte dobiček teže med nosečnostjo v določenem tednu.
   Koledar spočetja otroka na spletu
Izračun najugodnejših dni za zasnovo, koledar ovulacije, da bi.
   koledar ovulacije, online plačilo
Ustvarite koledar ovulacije za izračun najbolj ugodne dneve za spočetju otroka.
   Idealna kalkulator teža spletu
Izračun idealne teže za moške in ženske, glede na starost in tip telesa.
   gestacijsko starost
To vam omogoča, da izračunati, koliko časa nosečnost vsak teden, da vedo, datum rojstva, datum zanositve, zgodnji nosečnosti.
   Glavni metabolizem, spletni kalkulator
Izračunajte dnevno količino kalorij, ki so potrebni za osnovno presnovo.
   Indeks telesne mase (ITM) računati na spletu
Izračun indeksa telesne mase (ITM), za moške in ženske za določitev normalne teže, prelahki, debelost.
   Counter Online kalorij
Koliko kalorij so spali (kalorij), medtem ko tek, hoja, plavanje, in tako naprej. D.
   teža kalkulator
Teža kalkulator bo izračunal idealno težo in telesno zgradbo: formula Quetelet, Brock, indeks Solovjov. Poraba kalorij.
   Hujšanje Kalkulator
Izračun števila kalorij v prehrani za hujšanje in telesne mase.
   Dnevni kalkulator kalorij
Vam izračun dnevne potrebe kalorij, če želite težo izguba ali vzdrževati svojo težo.
   Velikosti moške suknjiče in plašče
Velikosti Prevajanje in oznake moško jakne in plašče v velikostih različnih držav.
 

Poštnih številk, vreme, razdalje in časovne pasove

   Vremenska napoved
Natančno vremenska napoved za vsako mesto v svetu danes in jutri, 3 dni na teden, 10 dni.
   Izračun razdalje med mesti
Rusija in svet je geografska razdalja v ravni liniji in na cesti.
   Razlika v času med mesti
Določite časovno razliko med mesti, časovne pasove, časovno razliko med mesti na svetu
   Poštna naslov
Več o tem na spletu indeksa na kateri koli točki v Rusiji in po svetu.
 

Avto, avtomobili: velikosti pnevmatik, tehnične specifikacije

   Tehnične značilnosti vozila
Specifikacije katere koli blagovne znamke in modela avtomobila.
   Izbor značilnosti vozila
Izberite avtomobila iz danih specifikacijah.
   Velikost koles in pnevmatik za blagovno znamko in model avtomobila
Tovarna velikost koles in pnevmatik, nadomestnih možnosti, disk crash, vrtanje, za vsako znamko in model avtomobila.
   kalkulator pnevmatike
Spremembe v zunanjem velikostjo kolesa, tal, Merilnik hitrosti branja, itd ko druga pnevmatik na vozilu.
 

Obleko velikosti, čevlje velikosti, velikost karte, pokrivalo, pasovi, obroči velikosti

   Velikosti kalkulator Moška oblačila
Prevod dimenzij in oznak različnih vrst moških oblačil (jakne, plašči, hlače, nogavice, kratke hlače, itd) v različnih državah.
   Kalkulator žensk velikosti oblačil
Prevod dimenzij in oznak za ženska oblačila (čevlji, majice, obleke, spodnje perilo, krila, hlače, plašči, itd) države.
   Kalkulator otroške velikosti oblačil
velikosti in vrste oznak otroška oblačila prevajanja (otroška, ​​teen oblačila, čevlji za fante in dekleta) državah.
   Velikosti moških srajc
Definiranje in prevajanju velikosti in oznake majice v različnih državah.
   Dimenzije majice
Prevod dimenzij in oznakah majice, tabela velikosti za moške in ženske majice v različnih državah.
   Velikosti tabela moških srajc.
velikosti Tabela za moške T-shirt vsebuje velike in majhne velikosti moških srajc.
   Tabela majice Ženske velikosti.
Tabela T-majice Ženske velikosti vključuje velike in majhne velikosti ženskih majic.
   Velikosti spodnjega perila za moške
Prevod dimenzij in oznak spodnjega perila za moške v različnih državah.
   Dimenzije ženskih obleke in bluze
Prevod dimenzij in oznak ženskih obleke in bluze različnih državah.
   dimenzije perilo
Prevod dimenzij in oznakah perilo v različnih državah.
   dimenzije kopalke
Velikosti prevajanja ženske in otroške kopalke, kopalke nalepke v različnih državah.
   Velikost bra, nedrčki
Velikosti Prevajanje in markacije nedrčki, nedrčki različnih držav.
   Dimenzije krila
Velikosti Prevajanje in oznake ženski denim, pleteni krila na velikost različnih držav.
   Velikosti hlače in kavbojke
Prevod dimenzij in oznakah hlače in kavbojke iz različnih držav.
   Velikosti moške hlače in kavbojke
Velikosti Prevajanje in oznake moške hlače in kavbojke v različnih državah.
   Dimenzije hlače in kavbojke žensk
Velikosti Prevajanje in oznake ženske hlače in kavbojke v velikosti različnih držav.
   Mere jakne in plašči
Prevod dimenzij in oznakah moških in ženskih jakne in plašče v različnih državah.
   Velikosti moške suknjiče in plašče
Velikosti Prevajanje in oznake moško jakne in plašče v velikostih različnih držav.
   Dimenzije jakne in plašče žensk
Velikosti Prevajanje in oznake ženske jakne in plašče v velikostih različnih držav.
   Dimenzije jakne, telovniki, skakalci
Prevod dimenzij in oznakah moške in ženske jakne, majice, skakalci različnih držav.
   Velikosti moške jakne, telovniki, skakalci
Prevod velikost in oznake kalkulator, moške jakne, majice, puloverji.
   Dimenzije ženskih jakne, telovniki, skakalci
Velikosti Prevajanje in oznake ženske jakne, majice, puloverji.
   Dimenzije nogavice
Prevod dimenzij in oznak nogavic v različnih državah.
   Velikosti moških nogavic
Prevod dimenzij in oznakah moških nogavic v različnih državah.
   Dimenzije ženskih nogavic
Velikosti Prevajanje in oznake ženske nogavice v različnih državah.
   Dimenzije otroške nogavice
Velikosti Prevajanje in oznake otroške nogavice na velikost stopala ali čevljev.
   Velikosti kalkulator čevlje
Prevod dimenzij in oznak čevljev (velikosti za moške, ženske, otroke, teen čevljev) v različnih državah.
   Velikosti moške čevlje
Prevod dimenzij in oznakah moške čevlje v velikosti ZDA in drugih državah.
   Dimenzije ženskih čevljev
Prevod dimenzij in oznak ženskih čevljev v velikosti ZDA in drugih državah.
   Dimenzije najstniška obutev
Velikosti Prevajanje in oznake najstniška obutev za fante in dekleta v različnih državah.
   Ženski čevlji velikosti spletni kalkulator
Pretvarjanje dekleta velikosti čevljev v različnih državah, kot so evropski, britanski, ameriški (ZDA), japonski velikosti ali centimetrov.
   Otroške čevlje velikosti spletni kalkulator
Pretvorbo velikosti otroci čevlje v različnih državah, kot so evropski, britanski, ameriški (ZDA), japonski velikosti ali centimetrov.
   Velikosti oblačil za malčke, dojenčke
Velikosti Prevajanje in oznake oblačila za otroke, dojenčke, dojenčkov po vsem svetu.
   Dimenzije otroških oblačil za fante
Prevod otroških oblačil za velikost fantje določa velikost oblačila za otroka v različnih državah.
   Dimenzije otroška oblačila za deklice
Prevod dimenzij in oznakah otroška oblačila za deklice iz različnih držav.
   Dimenzije hlače
Velikosti Prevajanje in nalepke za moške, ženske in otroške kratke hlače v različnih državah.
   Velikosti moške hlače
Velikosti Prevajanje in markacije moške hlače v različnih državah.
   Dimenzije ženskih hlač
Velikosti Prevajanje in nalepke hlače poletne žensk v različnih državah.
   Dimenzije rokavice
Določanje velikosti ženskih ali moških rokavice, velikosti in oznakah rokavice v različnih državah.
   Velikosti moške rokavice
Velikosti Prevajanje in oznake moški rokavice različnih držav.
   Dimenzije rokavice žensk
Določanje velikosti rokavic žensk, velikost prevajanja in markacije ženske rokavice različnih držav.
   Velikosti pasovi, prstani, kape ...
Prevod dimenzij in oznakah različnimi dodatki: pasovi, prstani, kape, zapestnice
   velikost obroči
Določanje velikosti obroča, velikost prsta za velikost obroča prevajanja in oznakami obročev različnih držav.
   Dimenzije zapestnice
Kako ugotoviti velikost zapestnice: velikost prevajanja in označb zapestnice iz različnih držav.
   Vzorci kalkulator zlata
Prevajanje vzorci zlata med metrični karat interesa in sistemih za vzorčenje.
   Dimenzije pasovi
Določi velikost in označevanja pasove različnih držav. označevanje pasov različnih držav.
   Dimenzije kape
Prevod dimenzij in oznakah klobuki iz različnih držav.