Kliknite za dodajanje priljubljenih storitev.
 
Kliknite, da odstranite izbrano storitev.

Poišči vrednost izraza

Kalkulator najti vrednost izraza nam omogoča izračun kompleksnih matematičnih izrazov napisana v eni vrstici. To gradivo je dovoljeno uporabiti vsa cela števila in frakcije, realna števila, operacije plus (+), minus (-), množite (*), deljenje (/ :), potenciranje (^). Morda omnibus izrazi v oklepajih.
Izraz:
Izračunamo
Primeri:
10-3*2=4
(10-3)*2=14