Kliknite za dodajanje priljubljenih storitev.
 
Kliknite, da odstranite izbrano storitev.

Moč, časa, energije, online plačilo

Moč, časa, energije, online plačilo - omogoča izračun fizikalnih veličin, kot so moč časa in energije, ter njihovo odvisnost od drug drugega.

Izračun moči, časa ali energije

Čas (T): Sekund
Energije (W): J
Električna energija - fizična količina, ki je značilna za stopnjo ali pretvorbo električne energije. P = W / T - je razmerje med proizvodnjo energije do časa.