Kliknite za dodajanje priljubljenih storitev.
 
Kliknite, da odstranite izbrano storitev.

Navor je online plačilo

Navor je online plačilo omogoča izračun fizikalne količine, kot moment sile (navora) sile vector, polmera vektorja v različnih merilnih enot in njihovo odvisnost od drug drugega.

Izračunajte moment sile, sile, ali radij vektor

        
Jakost (F):
Polmer Vektor (r):
Rezultati v:
Navora - vektor fizikalna količina je enaka vektorski produkt polmera vektorja na vektor sile. Opisujejo rotacijsko delovanje sile na togo telo.
Formula navora Moment sile, kjer r - polmer vektor, F - sila