Kliknite za dodajanje priljubljenih storitev.
 
Kliknite, da odstranite izbrano storitev.

Enačba idealnega plina, online plačila

Kalkulator idealni plin enačba, online plačilo - omogoča izračun razmerja med parametri enačbe stanja idealnega plina, kot prostornine, temperature, tlaka in molsko maso plina.

Izračun prostornine, temperature, tlaka ali molsko maso plina

       
Temperatura:
Tlak:
Mol plin: mole
Rezultati v:
Idealni plin - matematični model plina v molekularni kinetične teorije. Enačba stanja idealnega plina, ki se imenuje tudi enačbo Mendelejev - Clapeyron, je, kot sledi: PV = nRT, pri čemer je P - gostota plina klinasti - količina plina, n - molska masa plina, T - temperatura plina, R - splošna plinska konstanta = 8,314 J./(mol*K)