Kliknite za dodajanje priljubljenih storitev.
 
Kliknite, da odstranite izbrano storitev.

Newtonov zakon gravitacije

Splošni gravitacijski zakon - omogoča izračun sile gravitacijske privlačnosti, maso objektov in razdalje med njimi.

Kakšna je formula za izračun pa privlačnost

Masa predmeta M1: kg
Predmet m2 Teža kg
Razdalja med predmeti (r): m
Gravitacijska privlačnost formulo


kjer je G - gravitacijska konstanta in je enaka 6.67384 (80) * 10-11 m3/(kg2), m1, m2 - masa dveh delcev, R - razdalja med dvema točkama materiala.