Kliknite za dodajanje priljubljenih storitev.
 
Kliknite, da odstranite izbrano storitev.

Sila, masa, pospešek, online plačilo.

Sila, masa, pospešek - omogoča izračun fizikalnih veličin kot sila in pospešek mase, in njihovo odvisnost od drug drugega.

Izračunajte silo, maso, ali pospešek?

     
Masa (m): kg
Pospešek (a): m / s 2
Moč — vektor fizične količine, ki določa merilo intenzivnosti izpostavljenosti drugih organov ali področja za določen organ. To je razlog za spremembo stopnjo pojavljanja v njem deformacijskih napetosti. F = m * a - Moč je produkt mase in pospeška.