Kliknite za dodajanje priljubljenih storitev.
 
Kliknite, da odstranite izbrano storitev.

Ohmov zakon za subcircuit

Ohmov zakon za subcircuit - opredeljuje razmerje med temi spremenljivkami, kot so: tok, napetost in odpornost na vodnika v električnem vezju. Izbere vrednost in ga izračunamo iz znanih parametrov.

Izračunajte po Ohmov zakon

Napetost (U): Volt
Upor (R): Ohm

Tok v vodnika je neposredno sorazmeren napetosti in obratno sorazmeren z uporom.