Kliknite za dodajanje priljubljenih storitev.
 
Kliknite, da odstranite izbrano storitev.

Izračun trikotnik spletu

Triangle Izračun omogoča izračun vseh straneh in vogali iz enakostraničnega kvadrata, vsestranski, enakokrakega, pravokotnega trikotnika.
Vnesite 3 znane vrednosti, na primer, 2 strani in 1 kota ali 3 strani, in kliknite izračuna za učenje drugih vidikov, kote trikotnika in kvadrata.
Enote za merjenje kotov:
  
Izračun trikotnik spletu ° ° °