Kliknite za dodajanje priljubljenih storitev.
 
Kliknite, da odstranite izbrano storitev.

Molska masa plačila spletne plin

Molska masa kalkulator plin online plačilo - vam omogoča, da izračunati, koliko je molska masa plina v dani prostornini, teži, temperature in plina tlaka.

Izberite ali vnesite znanih parametrov plinov

  
Plin:
Izračunajte molsko maso dušika
Molska masa snovi - razmerje med maso materiala na število molov snovi, da je masa enega mola snovi. Molska masa plina določimo iz enačbe stanja idealnega plina (enačba Mendelejev-Clapeyron):
kjer je - Gas tlak, - Molska prostornina, - Masa plina - Molska masa - Univerzalna plinska konstanta, - Absolutna temperatura